Danh Mục

Chính sách tranh chấp

Phiên bản ngày DD MMM 2021

1. papmall® và Người bán có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại từ Người mua và hỗ trợ Người mua liên quan đến các giao dịch trên Nền tảng thương mại điện tử papmall®. Khi xảy ra tranh chấp, papmall® đặc biệt khuyến khích các bên thương lượng và đạt được giải pháp hòa giải nhằm duy trì niềm tin của Thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn thương mại điện tử papmall® và cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Người Mua khởi tạo khiếu nại liên quan đến Sản phẩm qua đường dây nóng hoặc www.papmall.com/gx/en/contact-us.
  • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của papmall® tiếp nhận khiếu nại của Người mua, tùy theo tính chất, mức độ khiếu nại sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để hỗ trợ Người mua trong việc giải quyết tranh chấp.

2. papmall® tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, Người bán niêm yết Sản phẩm trên Nền tảng thương mại điện tử papmall® được yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực và đầy đủ liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Mọi hành vi gian lận, gian lận trong kinh doanh đều không thể dung thứ được và phải bị trừng phạt hoàn toàn theo pháp luật.

3. Các bên bao gồm Bên bán, Bên mua và đối tác giao hàng phải có trách nhiệm chủ động giải quyết các vấn đề tranh chấp. Các bên liên quan phải cung cấp tài liệu xác minh thông tin về vấn đề tranh chấp. papmall® sẽ cung cấp thông tin liên quan đến các bên nếu các bên liên quan yêu cầu.

4. Sau khi tranh chấp được giải quyết, các bên phải thông báo cho papmall® về kết quả. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh do sự gian lận của Người bán, papmall® sẽ áp dụng biện pháp cảnh cáo, vô hiệu hóa tài khoản của Người bán hoặc báo cáo vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận. papmall® có thể gỡ bỏ thông tin danh sách Sản phẩm trên Nền tảng thương mại điện tử papmall® của Người bán vi phạm và Người bán vi phạm phải bồi thường và/hoặc bồi thường cho Người mua có liên quan theo thỏa thuận với Người mua đó.

5. Nếu không thỏa thuận được bằng thương lượng để giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch, các bên có quyền đưa tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên theo quy định của pháp luật.

6. Quy trình khiếu nại và xử lý tranh chấp này được xây dựng và quản lý theo Quy định quản lý và vận hành của Nền tảng thương mại điện tử papmall® ngày 01 tháng 6 năm 2021 được sửa đổi và/hoặc bổ sung tùy từng thời điểm (“Quy định”). Các từ viết hoa trong quy trình này sẽ có nghĩa như được quy định trong Quy định.

Giỏ hàng
Đăng nhập

Chưa có tài khoản

Trang chủ
0 Yêu thích
0 items Cart
Menu