Danh Mục

Điều khoản thanh toán

Các điều khoản sau đây (“Điều khoản thanh toán”) chi phối các khoản thanh toán bạn thực hiện hoặc nhận thông qua https://www.papmall.com/vi/ (“Trang web”) do papmall® PAPMALL VIET NAM CO., LTD điều hành. TNHH.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản thanh toán này trước khi thực hiện hoặc nhận thanh toán qua Trang web. Bằng cách thực hiện hoặc nhận thanh toán thông qua Trang web, bạn chấp nhận và đồng ý, thay mặt cho chính bạn hoặc thay mặt cho chủ lao động của bạn hoặc bất kỳ tổ chức nào khác (nếu có), bị ràng buộc và tuân theo các Điều khoản thanh toán này. Các Điều khoản này bổ sung cho Điều khoản Dịch vụ của papmall®.

Điều khoản quan trọng

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây sẽ có ý nghĩa tương ứng như được quy định trong Điều khoản dịch vụ.

Số dư papmall® là số tiền tổng hợp Doanh thu của bạn với tư cách là Người bán và/hoặc các khoản thanh toán bị trả lại từ các đơn hàng bị hủy với tư cách là Người mua và/hoặc Số dư kinh doanh papmall® của bạn (như được xác định trong Điều khoản dịch vụ kinh doanh của papmall®).

(Các) Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ thanh toán cho Người mua và Người bán liên quan đến nền tảng papmall®, bao gồm cả việc thu tiền từ Người mua liên quan đến việc mua hàng, chuyển tiền và rút tiền cho Người bán, dịch vụ trao đổi tiền tệ liên quan đến thanh toán và rút tiền bằng nội tệ cũng như việc giữ tiền liên quan đến Số dư papmall®.

Thu nhập ròng là số tiền mà Người bán kiếm được từ các đơn đặt hàng đã hoàn thành và có thể rút hoặc sử dụng để mua hàng trên papmall®, tuân theo các Điều khoản này.

Có sẵn để rút là số tiền mà Người bán có thể rút sau khi công trình được đánh dấu là Đã hoàn thành và đã vượt qua thời hạn giải phóng mặt bằng 14 ngày.

Đã rút là tổng số tiền Người bán đã rút từ papmall®.

Số tiền chờ xử lý là số tiền đang chờ xử lý mà Người bán đã yêu cầu rút và chờ papmall® phê duyệt.

Định giá

Giá niêm yết trên Nền tảng papmall® là giá cuối cùng và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi áp dụng. Phí giao hàng và/hoặc phí (nếu có) sẽ không được bao gồm trong trang thanh toán khi Đơn hàng được đặt.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo mọi thông tin và giá cả hiển thị là chính xác cho từng Sản phẩm hoặc Dịch vụ, tuy nhiên đôi khi có thể có sai sót hoặc thiếu sót do yếu tố khách quan. Nếu phát hiện sai sót về giá, hệ thống sẽ tự động hủy Đơn hàng, gửi email thông báo cho Khách hàng. Sau đó, yêu cầu hoàn tiền sẽ được thực hiện ngay lập tức (nếu Đơn hàng đã được thanh toán trước).

Người bán trên Nền tảng papmall® có thể phân phối cùng một Sản phẩm hoặc Dịch vụ với các chính sách giá khác nhau, Khách hàng được tự do lựa chọn và so sánh các ưu đãi giữa các Người bán để có được ưu đãi hợp lý nhất. papmall® sẽ không can thiệp vào chính sách giá của Bên bán nếu có tranh chấp.

Nhận thanh toán

Tổng quan

 • Mỗi PAP bạn bán và hoàn thành thành công sẽ ghi nhận tài khoản của bạn với doanh thu bằng 90% số tiền mua. papmall® công nhận Người bán sau khi đơn hàng được hoàn tất.
 • Nếu đơn hàng bị hủy (vì bất kỳ lý do gì) và đã được Người bán hoặc papmall® chấp nhận, số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả về phương thức thanh toán ban đầu của Người mua.
 • Người bán có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm mọi khoản thuế GST, VAT hoặc thuế thu nhập, có thể áp dụng cho họ tùy thuộc vào nơi cư trú, địa điểm hoặc các khoản khác, theo quy định thuộc thẩm quyền của họ. Người bán tuyên bố và đảm bảo rằng họ tuân thủ và sẽ luôn tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các quy định về thuế thu nhập trong phạm vi quyền hạn của họ. Giá hiển thị trên trang đặt hàng PAP đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí có thể áp dụng cho Người bán.
 • Chỉ định làm Đại lý thu nợ thanh toán có giới hạn: Người bán theo đây chỉ định papmall® làm đại lý thu nợ được ủy quyền có giới hạn của Người bán chỉ nhằm mục đích chấp nhận các khoản thanh toán (thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, nếu có) từ Người mua và chuyển các khoản thanh toán đó cho Người bán. Người bán đồng ý rằng khoản thanh toán từ Người mua cho papmall® sẽ được coi là giống như thanh toán trực tiếp cho Người bán. Nghĩa vụ thanh toán của Người mua đối với Người bán sẽ được hoàn thành khi papmall® (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ, nếu có) nhận được khoản thanh toán và papmall® (thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nếu có) chịu trách nhiệm chuyển tiền cho Người bán trong theo cách được mô tả trong các Điều khoản thanh toán này. Trong trường hợp papmall® (thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) không chuyển bất kỳ số tiền nào như vậy cho Người bán, Người bán sẽ chỉ có quyền truy đòi papmall® chứ không phải trực tiếp với Người mua. Người bán đồng ý rằng papmall® có thể mô tả hoặc phản ánh theo cách khác các điều khoản có trong tài liệu này trong mọi điều khoản dịch vụ, biên nhận, tiết lộ hoặc thông báo bao gồm nhưng không giới hạn ở các biên lai cung cấp cho Người mua mà papmall® có thể cho là cần thiết hoặc thận trọng.
 • papmall® hợp tác với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nhằm mục đích thu các khoản thanh toán từ Người mua, chuyển các khoản thanh toán đó từ Người mua sang Người bán và giữ tiền liên quan đến Số dư papmall®. Tất cả các dịch vụ thanh toán liên quan đến việc rút tiền trên nền tảng papmall® đều được thực hiện bởi Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của papmall®.

Rút doanh thu

Để rút doanh thu của mình, bạn phải có tài khoản với ít nhất một trong các Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) của papmall® để sử dụng các phương thức rút tiền. Tất cả số tiền đủ điều kiện để Rút tiền sẽ được giữ thay mặt bạn tại tài khoản có PSP của papmall®. PSP của papmall® sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ thanh toán, bao gồm cả dịch vụ rút tiền.

Hồ sơ papmall® của bạn chỉ có thể được liên kết với một tài khoản từ mỗi phương thức rút tiền papmall®. Tài khoản rút tiền của Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ có thể được liên kết với một hồ sơ papmall®.

Sau khoảng thời gian xác nhận an toàn 14 ngày sau khi đơn hàng được đánh dấu là Đã hoàn thành, doanh thu có thể được rút qua trang Thu nhập. Người bán được xếp hạng cao nhất có đủ điều kiện để rút doanh thu sau thời gian thông quan an toàn là 7 ngày.

Người bán có thể rút doanh thu của mình bằng một trong các tùy chọn rút tiền của papmall®. Để rút thu nhập khả dụng của mình, bạn phải nhấp vào nhà cung cấp dịch vụ rút tiền được chỉ định để bắt đầu quá trình rút tiền.

Vì những lo ngại về bảo mật, papmall® có thể tạm thời vô hiệu hóa khả năng rút doanh thu của Người bán để ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Điều này có thể xảy ra do các vấn đề bảo mật, hành vi không đúng đắn được người dùng khác báo cáo hoặc liên kết nhiều tài khoản papmall® với một nhà cung cấp dịch vụ rút tiền duy nhất.

Việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện với số tiền có sẵn cho bạn.

Phí rút tiền khác nhau tùy thuộc vào phương thức rút tiền.

Khi quá trình rút tiền đã bắt đầu, chúng tôi không thể đảo ngược quá trình đó.

Trong một số trường hợp nhất định, Người bán có thể rút Doanh thu bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Tất cả các dịch vụ trao đổi tiền tệ liên quan đến việc rút tiền như vậy đều được thực hiện bởi Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của papmall®. Số dư papmall® của bạn luôn được tính từ giá trị đô la Mỹ và do đó, số tiền nội tệ trong Số dư papmall® của bạn có thể thay đổi hàng ngày theo biến động tỷ giá hối đoái và cũng bao gồm phí chuyển đổi. Người bán luôn có tùy chọn rút Doanh thu bằng đô la Mỹ.

Người bán sẽ có thể rút doanh thu từ các tài khoản bị vô hiệu hóa sau khoảng thời gian an toàn 90 ngày sau khi xác minh đầy đủ quyền sở hữu tài khoản được đề cập, kể từ ngày thanh toán cuối cùng nhận được trong tài khoản của họ và phải được sự chấp thuận của papmall®.

Phương thức rút tiền

Rút tiền về tài khoản PayPal của bạn – Phí 0$*. Để biết danh sách các dịch vụ PayPal theo quốc gia, hãy nhấp vào đây .

Chuyển khoản ngân hàng địa phương (LBT) – Tối thiểu 10 USD hoặc 1% mỗi năm. Có sẵn trên toàn thế giới.

* Phí bổ sung có thể được áp dụng dựa trên vị trí và loại tiền tệ của bạn.

Thu mua

Tổng quan

Người mua thanh toán cho papmall® để tạo đơn hàng từ trang PAP của Người bán bằng cách sử dụng nút Đặt hàng ngay. papmall® cộng tác với Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để thu tất cả các khoản thanh toán từ Người mua, chuyển các khoản thanh toán đó cho Người bán và giữ tiền bằng Số dư papmall®. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của papmall® xử lý tất cả các dịch vụ thanh toán liên quan đến việc thu tiền trên nền tảng papmall®.

papmall® đóng vai trò là đại lý thu thanh toán được ủy quyền có giới hạn của Người bán chỉ nhằm mục đích chấp nhận các khoản thanh toán (thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nếu có) từ Người mua và chuyển các khoản thanh toán đó cho Người bán. Nghĩa vụ thanh toán của Người mua đối với Người bán sẽ được hoàn thành khi papmall® (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của họ, nếu có) nhận được khoản thanh toán và papmall® (thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nếu có) chịu trách nhiệm chuyển tiền cho Người bán trong theo cách được mô tả trong các Điều khoản thanh toán này. Trong trường hợp papmall® (thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) không chuyển bất kỳ số tiền nào như vậy cho Người bán, Người bán sẽ chỉ có quyền truy đòi papmall® chứ không phải trực tiếp với Người mua.

Ở hầu hết các địa điểm, việc mua hàng trên papmall® có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một trong các phương thức thanh toán sau: Thẻ tín dụng, PayPal, Thanh toán Amazon, Chuyển khoản ngân hàng hoặc Số dư papmall® hiện có. Các phương thức thanh toán bổ sung có thể được áp dụng ở một số địa điểm nhất định. Thông tin thêm về các phương thức thanh toán có sẵn có tại đây.

Số dư papmall® hiện tại của bạn sẽ được tự động áp dụng cho lần mua hàng tiếp theo của bạn.

Bạn không được đề nghị Người bán thanh toán hoặc thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài thông qua trang papmall.com. Trong trường hợp bạn được yêu cầu sử dụng phương thức thanh toán thay thế, vui lòng báo cáo ngay cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng theo địa chỉ [email protected]

Bạn đồng ý nhận hóa đơn và/hoặc biên lai thanh toán từ papmall® ở dạng điện tử dưới dạng tài liệu PDF, qua email hoặc thông qua Trang web.

Để bảo vệ chống gian lận, giao dịch trái phép (chẳng hạn như rửa tiền), khiếu nại hoặc các trách nhiệm pháp lý khác, thông tin thanh toán liên quan đến việc rút tiền sẽ được thu thập bởi papmall® hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của papmall®. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng có thể thu thập những thông tin khác cần thiết cho mục đích xử lý các khoản thanh toán rút tiền. papmall® không được tiếp xúc với thông tin thanh toán được cung cấp cho Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và thông tin này tuân theo chính sách quyền riêng tư áp dụng cho Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin tại đây.

Bằng cách sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào và/hoặc cung cấp chi tiết thanh toán để mua hàng trên papmall®, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn được ủy quyền hợp pháp để cung cấp thông tin đó; (b) bạn được ủy quyền hợp pháp hoặc được phép thực hiện thanh toán bằng (các) phương thức thanh toán; (c) nếu bạn là nhân viên hoặc đại lý của một công ty hoặc người sở hữu phương thức thanh toán, bạn được công ty hoặc người đó ủy quyền sử dụng phương thức thanh toán để thực hiện thanh toán trên papmall®; Và (d) những hành động đó không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

Tiền tệ địa phương

Bạn có thể thanh toán trên papmall® bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Trừ khi có quy định khác, bạn sẽ bị tính phí bằng loại tiền được hiển thị trên trang thanh toán. Tất cả các dịch vụ trao đổi tiền tệ liên quan đến thanh toán bằng nội tệ đều được thực hiện bởi Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của papmall®. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, khi một số loại tiền tệ nhất định không được hỗ trợ bởi các phương thức thanh toán nhất định, bạn sẽ bị tính phí bằng đô la Mỹ ngay cả khi giá được hiển thị bằng loại tiền tệ khác.

Trong mọi trường hợp, số tiền tính phí thực tế (bằng loại tiền thanh toán thực tế) sẽ được tiết lộ rõ ​​ràng cho bạn trước khi bạn hoàn tất thanh toán.

Lưu ý rằng tất cả giá trên papmall® luôn được tính từ giá đô la Mỹ ban đầu và do đó, giá không phải bằng đô la Mỹ có thể thay đổi hàng ngày theo biến động tỷ giá hối đoái và cũng có thể bao gồm phí chuyển đổi. Người mua luôn có tùy chọn thanh toán bằng đô la Mỹ bằng cách thay đổi đơn vị tiền tệ của họ.

Nếu bạn thanh toán cho Đơn hàng bằng loại tiền khác đô la Mỹ và Đơn hàng của bạn sau đó bị hủy vì bất kỳ lý do gì, số tiền được hoàn trả vào Số dư papmall® của bạn sẽ dựa trên tỷ giá hối đoái kể từ ngày hủy. Do đó, số tiền được trả lại có thể khác với số tiền đã thanh toán tính bằng nội tệ, trong khi vẫn luôn duy trì cùng giá trị đô la Mỹ.

Số dư papmall® của bạn luôn được định giá bằng đô la Mỹ, ngay cả khi nó được hiển thị bằng loại tiền không phải là đô la Mỹ. Do đó, nếu bạn chọn xem Số dư papmall® của mình bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài đô la Mỹ, số tiền này có thể thay đổi hàng ngày theo biến động tỷ giá hối đoái, trong khi luôn duy trì cùng giá trị đô la Mỹ. Người dùng luôn có tùy chọn xem Số dư papmall® của họ bằng đô la Mỹ bằng cách thay đổi loại tiền tệ được hiển thị đã chọn của họ.

Thuế

papmall® có thể được pháp luật hiện hành yêu cầu tính thuế gián tiếp cho người dùng (chẳng hạn như Thuế bán hàng, VAT hoặc GST) hoặc khấu trừ thuế. Mọi số tiền mà papmall® được yêu cầu thu sẽ được cộng thêm vào số tiền mua hàng và mọi khoản phí khác mà Người mua phải trả và mọi số tiền papmall® được yêu cầu giữ lại sẽ được khấu trừ khỏi doanh thu của Người bán, theo yêu cầu của luật hiện hành.

Thuế gián tiếp được thêm vào giá hiển thị trên trang web và trong mọi trường hợp, mọi khoản thuế như vậy sẽ luôn được hiển thị cho Người mua trước khi thanh toán.

Người dùng có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm mọi khoản thuế GST, VAT hoặc thuế thu nhập, có thể áp dụng cho họ tùy thuộc vào nơi cư trú, địa điểm hoặc mặt khác, theo quy định thuộc thẩm quyền của họ.

Tranh chấp và hủy bỏ

Chúng tôi khuyến khích Người mua và Người bán cố gắng giải quyết xung đột giữa họ. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc này không thành công sau khi sử dụng Trung tâm giải quyết hoặc nếu bạn gặp phải việc sử dụng không được phép trên Trang web, người dùng có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của papmall® để được hỗ trợ tại đây.

Khái niệm cơ bản

Lưu ý quan trọng : Việc gửi khiếu nại giao dịch hoặc hủy bỏ khoản thanh toán thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc ngân hàng của bạn là vi phạm các Điều khoản thanh toán này. Làm như vậy có thể khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Lưu ý: Sau khi bạn gửi khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, số tiền sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại do nghĩa vụ của chúng tôi đối với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Việc hủy đơn hàng có thể được thực hiện trên papmall®, khi đủ điều kiện, bởi bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Trong trường hợp bạn gặp phải vấn đề liên quan đến dịch vụ được cung cấp theo đơn đặt hàng, bạn nên thảo luận với Người bán để giải quyết vấn đề. Nếu cả hai bên không đạt được mục tiêu chung, bạn có thể gửi yêu cầu tới nhóm hỗ trợ của papmall®, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cần thiết và chỉ dựa vào đó để đưa ra quyết định cuối cùng.

papmall®, thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, có quyền hủy đơn hàng hoặc tạm giữ tiền đối với mọi giao dịch bị nghi ngờ gian lận được thực hiện trên Trang web.

Tất cả việc chuyển nhượng và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho Người mua sẽ phải được thanh toán đầy đủ và việc giao hàng sẽ không được sử dụng nếu khoản thanh toán bị hủy vì bất kỳ lý do gì.

Nếu đơn đặt hàng bị hủy trước khi thực hiện công việc (vì bất kỳ lý do gì), số tiền đã thanh toán sẽ được trả lại vào Số dư papmall® của Người mua.

Không được phép yêu cầu nhận thêm dịch vụ từ Người bán ngoài các yêu cầu đã thỏa thuận bằng cách sử dụng nút Yêu cầu sửa đổi.

Hủy đơn hàng

papmall® khuyến khích Người mua và Người bán cùng giải quyết các tranh chấp dịch vụ bằng cách sử dụng Trung tâm giải quyết.

Khả năng đủ điều kiện yêu cầu papmall® hủy đơn hàng sẽ được nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đánh giá dựa trên một số yếu tố, bao gồm vi phạm Điều khoản dịch vụ và/hoặc Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, hành vi sai trái chung và việc sử dụng dịch vụ giao hàng papmall® không đúng cách hệ thống. Xem bên dưới để biết tính đủ điều kiện cụ thể của Đơn hàng.

Các đơn đặt hàng đã hoàn thành có thể bị hủy, sau khi nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi xem xét, tối đa 14 ngày sau khi đơn hàng được đánh dấu là hoàn tất. Xin lưu ý rằng đơn hàng không thể bị hủy một phần (tức là chúng tôi chỉ có thể hủy toàn bộ đơn hàng khi điều đó là hợp lý).

Trong một số trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi thấy phù hợp, nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể hủy đơn hàng đã hoàn thành ngay cả sau 14 ngày kể từ ngày hoàn thành. Trong những trường hợp như vậy, số tiền đã thanh toán cho đơn đặt hàng bị hủy sẽ được trả lại vào Số dư papmall® của Người mua và sẽ được khấu trừ khỏi Số dư papmall® của Người bán hoặc, nếu không có đủ số tiền trong Số dư papmall® của Người bán, thì sẽ bị trừ khỏi doanh thu trong tương lai của số tiền đó. Người bán.

Đơn đặt hàng không đủ điều kiện để bị hủy dựa trên chất lượng dịch vụ/tài liệu do Người bán cung cấp nếu dịch vụ được cung cấp như mô tả trong Trang PAP. Bạn có thể đánh giá trải nghiệm của mình với Người bán trên Trang đặt hàng, bao gồm cả mức chất lượng dịch vụ tổng thể nhận được.

Bạn có thể nêu câu hỏi để giải quyết mối quan ngại của mình và giải pháp mong muốn liên quan đến dịch vụ do Người bán của họ cung cấp trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các Đơn hàng trong trường hợp bên áp dụng không thông báo cho Người bán về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của Người bán và sẽ cho phép Người bán đưa ra giải pháp trước. Điều này không bao gồm việc sử dụng papmall® không được phép.

Bất kỳ việc sử dụng papmall® không được phép nào gặp phải trong Đơn hàng, sau khi được nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi xem xét, có thể dẫn đến việc đơn hàng bị hủy. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn; quấy rối, hành vi trái pháp luật hoặc các vi phạm khác đối với Điều khoản dịch vụ của papmall®.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của papmall® sẽ hủy đơn hàng dựa trên nhưng không giới hạn ở những lý do sau:

 • Đơn hàng đang hoạt động (sau khi các yêu cầu được gửi cho Người bán và trước khi Người bán giao hàng trên papmall®): Người bán trễ và không phản hồi trong hơn 24 giờ trong khi đơn hàng được đánh dấu là Muộn.
 • Người dùng có hành vi lăng mạ đối với bên kia thông qua việc đe dọa xếp hạng thấp hoặc lợi dụng các tài liệu đặt hàng (chẳng hạn như thông tin đăng nhập, thông tin cá nhân) để chống lại nhau.
 • Người dùng đã cung cấp hoặc bao gồm các tài liệu vi phạm bản quyền/nhãn hiệu như một phần yêu cầu của họ hoặc việc giao hàng của Người bán.
 • Người dùng không còn là người dùng papmall® đang hoạt động do vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc bị đóng tài khoản.
 • Đơn hàng đã giao (sau khi Người bán nhấp vào Giao hàng ngay và trước khi đơn hàng được đánh dấu là hoàn tất)
 • Người bán sử dụng hệ thống Giao hàng để kéo dài thời hạn giao hàng nhằm hoàn thành dịch vụ được yêu cầu mà không cung cấp dịch vụ giao hàng cuối cùng. Lưu ý: Tài khoản của bạn bị đình chỉ vĩnh viễn nếu được báo cáo nhiều lần.
 • Người bán không cung cấp hồ sơ và/hoặc bằng chứng công việc liên quan đến các yêu cầu đặt hàng đã thỏa thuận. Lưu ý: Tính chủ quan của các tài liệu được đề cập sẽ được nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi xem xét.
 • Người bán yêu cầu các khoản thanh toán bổ sung, trên hoặc ngoài nền tảng papmall®, bằng cách từ chối việc cung cấp dịch vụ cuối cùng liên quan trực tiếp đến các yêu cầu đã thỏa thuận.
 • Người bán sẽ từ chối việc cung cấp dịch vụ cuối cùng để cải thiện xếp hạng.
 • Người dùng lạm dụng nút Yêu cầu sửa đổi để nhận được nhiều dịch vụ hơn từ Người bán ngoài các yêu cầu đã thỏa thuận.
 • Người dùng đe dọa để lại đánh giá gây tổn hại để nhận thêm dịch vụ từ Người bán không liên quan đến các yêu cầu đã thỏa thuận.
 • Đơn hàng đã hoàn thành (sau khi đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành và trước thời hạn 14 ngày)
 • Người dùng đã bị báo cáo sử dụng tài liệu vi phạm bản quyền/nhãn hiệu sau khi xác minh và có bằng chứng.
 • Người dùng không mua quyền sử dụng thương mại và được cho là đã sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Lưu ý: Điều khoản sử dụng thương mại được tìm thấy trên Trang PAP của Người bán và không thể được đưa vào hồi tố sau khi đơn hàng được hoàn thành trong hơn 14 ngày.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của papmall® sẽ xem xét các trường hợp thao túng giao hàng khiến người dùng không thể sử dụng đầy đủ Trung tâm giải quyết của chúng tôi để đánh dấu đơn hàng là hoàn tất.

Khoản bồi hoàn

papmall® thay mặt Người bán xem xét các trường hợp bồi hoàn và tranh chấp của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Mặc dù kết quả có thể khác nhau tùy từng trường hợp do từng lý do bồi hoàn nhưng chúng tôi luôn nỗ lực giải quyết các tranh chấp có lợi cho Người bán. Nếu trường hợp bồi hoàn cho phép, papmall® (hoặc một trong những Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của papmall®) sẽ trả lại một phần hoặc toàn bộ doanh thu cho Người bán, nếu không, số tiền bồi hoàn sẽ do Người bán chịu.

Hoàn tiền

papmall® không tự động hoàn trả các khoản thanh toán đã thực hiện cho các đơn hàng bị hủy cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Tiền từ việc hủy đơn hàng sẽ được trả lại vào Số dư papmall® của Người mua và có sẵn để mua hàng trong tương lai trên papmall®. Về bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, papmall® sẽ trả lại khoản đó vào Số dư papmall® của bạn sau khi đơn hàng bị hủy. Trong mọi trường hợp, nếu phí dịch vụ không được trả lại vào Số dư papmall® của bạn sau khi hủy đơn hàng, số tiền phí dịch vụ đó sẽ được miễn cho lần mua hàng tiếp theo của bạn trên papmall®.

Việc hoàn lại tiền đặt cọc (tức là hoàn lại tiền trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn) có thể được thực hiện bởi nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, dựa trên số tiền và loại tiền thanh toán ban đầu của Đơn hàng. Để ngăn chặn gian lận và lạm dụng, chúng tôi giới hạn tổng số lần người dùng có thể yêu cầu hoàn lại tiền từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Việc này có thể được nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi xem xét. Những khoản hoàn trả như vậy có thể phải chịu một khoản phí bổ sung.

Điều khoản chung

Sửa đổi

papmall® đôi khi có thể thay đổi các Điều khoản thanh toán này. Khi những thay đổi này được thực hiện, papmall® sẽ tạo một bản sao mới của các điều khoản trên trang này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng papmall® sau ngày Điều khoản thanh toán thay đổi, papmall® sẽ coi việc sử dụng của bạn là chấp nhận Điều khoản thanh toán được cập nhật.

Từ chối bảo hành

VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA NÓ VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB LÀ BẠN RỦI RO. TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CẢ papmall® CŨNG KHÔNG BẤT CỨ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN papmall® ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĐẦY ĐỦ, AN NINH, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SẴN CÓ CỦA TRANG WEB.

ĐIỀU NÊN TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong MỌI TRƯỜNG HỢP, papmall®, CÁC CHI NHÁNH CỦA Papmall® HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VIÊN CHỨC HOẶC GIÁM ĐỐC CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, THEO BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA BẠN , TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC NÀO HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC ĐÓ, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC trừng phạt, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC trừng phạt, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍN CÁ NHÂN, ĐAU ĐAU VÀ ĐAU ĐAU, CẢM XÚC, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC TIẾT KIỆM DỰ KIẾN, MẤT SỬ DỤNG, MẤT TÍN THÀNH, MẤT DỮ LIỆU, VÀ DÙ LÀ DO VIỆC LẠI GÂY RA (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN) , VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC.

KHI CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM VỚI LÀ ĐẠI LÝ THU THANH TOÁN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÓ GIỚI HẠN CỦA BÊN BÁN, papmall® VÀ CÁC LIÊN KẾT CỦA MÌNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA BÊN BÁN.

ĐIỀU NÊN TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Thuật ngữ “Chi nhánh” được đề cập ở đây là một thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của papmall®, trong đó quyền kiểm soát có nghĩa là có hơn năm mươi phần trăm (50%) cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc quyền lợi sở hữu khác hoặc phần lớn quyền biểu quyết của đơn vị đó.

Giỏ hàng
Đăng nhập

Chưa có tài khoản

Trang chủ
0 Yêu thích
0 items Cart
Menu