Danh Mục

Chính sách bảo mật

VUI LÒNG ĐỌC KĨ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. BẰNG CÁCH NHẤP HOẶC KIỂM TRA “ĐĂNG KÝ”, “TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ của papmall®”, “TÔI ĐỒNG Ý VÀ ĐỒNG Ý THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ, CHUYỂN GIAO VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI CHO MỤC ĐÍCH NỔI VÀ THEO ĐIỀU KHOẢN, CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ của papmall®” HOẶC TUYÊN BỐ TƯƠNG tự CÓ TẠI TRANG ĐĂNG KÝ papmall® HOẶC TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG CHO BẠN, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY VÀ RẰNG BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VÀ ĐỒNG Ý THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ, CHUYỂN GIAO VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN TẠI ĐÂY.

1. Giới thiệu Chính sách quyền riêng tư này

1.1. papmall® và các chi nhánh của nó gọi chung hoặc gọi riêng là “papmall®”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” rất coi trọng quyền riêng tư của bạn.

1.2. Trong quá trình cung cấp cho bạn Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Nền tảng (như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn. Trong Chính sách quyền riêng tư này, Nền tảng cũng sẽ đề cập đến (các) nền tảng người bán có liên quan.

1.3. Chính sách quyền riêng tư này tồn tại để giúp bạn biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu chúng tôi thu thập và nhận trong quá trình cung cấp Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Nền tảng cho bạn, người dùng của chúng tôi, cho dù bạn đang sử dụng Nền tảng của chúng tôi với tư cách là người mua hoặc người bán. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

1.4. Điều quan trọng là bạn phải đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với mọi thông báo hiện hành khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

1.5. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho bạn. Trong trường hợp được luật pháp địa phương cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, truy cập vào Nền tảng hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc đặt Đơn hàng (như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ) trên Nền tảng hoặc bày tỏ sự đồng ý với điều đó, sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn. về những thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra lại thường xuyên để xem mọi cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này.

1.6. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm mục đích ghi đè chúng trừ khi chúng tôi tuyên bố rõ ràng khác .

1.7. Tất cả các điều khoản này áp dụng cho người dùng của papmall®, cho dù là người mua hay người bán, trừ khi có quy định cụ thể là chỉ áp dụng cho người mua hoặc chỉ cho người bán.

2. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

2.1. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân, dù được ghi lại dưới dạng vật chất hay không và đúng hay sai, ai có thể được xác định từ dữ liệu đó (dù trực tiếp hay gián tiếp), hoặc từ dữ liệu đó và dữ liệu khác mà chúng tôi có hoặc đang tiếp nhận. có khả năng có quyền truy cập.

2.2. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn như sau:

a) Trường hợp bạn là người mua:

(i) Dữ liệu nhận dạng, chẳng hạn như tên, giới tính, ảnh hồ sơ và ngày sinh của bạn;

(ii) Dữ liệu liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;

(iii) Dữ liệu sinh trắc học, chẳng hạn như các tệp giọng nói khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi cũng như các đặc điểm khuôn mặt và cơ thể khác cũng như giọng nói của chính bạn và/hoặc người khác có trong video của bạn khi bạn tải video lên Nền tảng;

(iv) Dữ liệu tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, bảng sao kê ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng và chi tiết thanh toán (dữ liệu tài khoản đó cũng có thể được các chi nhánh và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của chúng tôi thu thập trực tiếp);

(v) Dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán cũng như các chi tiết khác về sản phẩm và Dịch vụ liên quan đến bạn;

(vi) Dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã nhận dạng thiết bị , IMEI, địa chỉ MAC, cookie (nếu có) cũng như thông tin và công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập Nền tảng;

(vii) Dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn, các đơn đặt hàng liên quan đến bạn, sở thích, sở thích, phản hồi và phản hồi khảo sát của bạn;

(viii) Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách bạn sử dụng Nền tảng, sản phẩm và Dịch vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng, bao gồm thời gian dành cho Nền tảng, các mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền tảng, thời gian và ngày truy cập, cũng như cũng như các trang web bạn đã truy cập trước khi đến Nền tảng và các số liệu thống kê tương tự khác;

(ix) Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền tảng;

(x) Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như tùy chọn của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi, tùy chọn liên lạc và lịch sử trò chuyện, email hoặc cuộc gọi của bạn trên Nền tảng hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ khách hàng bên thứ ba; Và

(xi) Thông tin bổ sung mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi để kiểm tra thẩm định theo yêu cầu để xác minh danh tính (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư, v.v.) hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm Chính sách quyền riêng tư hoặc của chúng tôi Điều khoản dịch vụ.

b) Trường hợp bạn là người bán:

(i) Dữ liệu nhận dạng và liên hệ, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc thành lập, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên quan đến kinh doanh khác (ví dụ: số đăng ký công ty, giấy phép kinh doanh, thông tin thuế, cổ đông và giám đốc thông tin, v.v.);

(ii) Dữ liệu tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, bảng sao kê ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng và chi tiết thanh toán (dữ liệu tài khoản đó cũng có thể được thu thập trực tiếp bởi các chi nhánh và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của chúng tôi);

(iii) Dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán cũng như các chi tiết khác về sản phẩm và Dịch vụ liên quan đến bạn;

(iv) Dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã nhận dạng thiết bị , IMEI, địa chỉ MAC, cookie (nếu có) cũng như thông tin và công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập Nền tảng;

(v) Dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, các đơn đặt hàng liên quan đến bạn, sở thích, sở thích, phản hồi và phản hồi khảo sát của bạn;

(vi) Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách bạn sử dụng Nền tảng, sản phẩm và Dịch vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng, bao gồm thời gian dành cho Nền tảng, các mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền tảng, thời gian và ngày truy cập, cũng như cũng như các trang web bạn đã truy cập trước khi đến Nền tảng và các số liệu thống kê tương tự khác;

(vii) Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền tảng;

(viii) Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như tùy chọn của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi cũng như tùy chọn liên lạc của bạn cũng như lịch sử trò chuyện, email hoặc cuộc gọi của bạn trên Nền tảng hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ người bán bên thứ ba của chúng tôi; Và

(ix) Thông tin bổ sung mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi để xác thực (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư, v.v.) hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm Chính sách quyền riêng tư hoặc Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Cách chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân của bạn

2.3. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân từ bạn trong các trường hợp như sau:

(a) Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi (cả phiên bản di động và web);

(b) Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi (với tư cách là người mua hoặc người bán);

(c) Khi, với tư cách là người bán, bạn liệt kê các sản phẩm và/hoặc dịch vụ để bán trên Nền tảng và thực hiện giao dịch với người mua về việc mua bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó thông qua Nền tảng;

(d) Khi bạn đăng ký, đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào;

(e) Khi bạn thực hiện giao dịch liên quan đến các sản phẩm có sẵn trên Nền tảng;

(f) Khi bạn kích hoạt hoặc sử dụng bất kỳ chức năng nào liên quan đến thanh toán có sẵn trên Nền tảng hoặc do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cung cấp;

(g) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng nào có sẵn trên Nền tảng hoặc Dịch vụ;

(h) Khi bạn ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo được tải lên Nền tảng;

(i) Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền tảng;

(j) Khi bạn đăng ký nhận các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;

(k) Khi bạn tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát;

(l) Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Nền tảng;

(m) Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng bên ngoài, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;

(n) Khi bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung bạn đã tải lên Nền tảng hoặc khi bạn đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền tảng;

(o) Khi bên thứ ba gửi khiếu nại chống lại bạn hoặc nội dung bạn đã đăng trên Nền tảng; Và

(p) Khi bạn tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, kể cả khi bạn tương tác với các đại lý dịch vụ khách hàng thuê ngoài của chúng tôi.

2.4. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ người nào khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, những người thu thập thông tin cá nhân của bạn và/hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc với những người mà chúng tôi làm việc cùng. cộng tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nguồn dữ liệu của chính phủ, nhà cung cấp tài chính, văn phòng tín dụng, giao hàng, tiếp thị và các đối tác dịch vụ khác), các chi nhánh của chúng tôi hoặc dữ liệu đó có thể được thu thập tự động khi bạn sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ, như được nêu trong phần này. Xem thêm phần 10 bên dưới về việc thu thập dữ liệu máy tính.

2.5. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bên thứ ba và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, nếu được pháp luật cho phép, vì hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba hoặc các chi nhánh của chúng tôi tham gia, vì mục đích của chúng tôi. cộng tác với các bên thứ ba hoặc các chi nhánh hoặc để yêu cầu tiến hành xác minh hoặc kiểm tra thẩm định. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đồng ý (cho dù là với chúng tôi, bên thứ ba hay các chi nhánh của chúng tôi) để chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ bên thứ ba và/hoặc của chúng tôi. các chi nhánh của papmall® cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

2.6. Bạn chỉ phải gửi dữ liệu cá nhân chính xác và không gây nhầm lẫn, đồng thời bạn phải cập nhật dữ liệu đó và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và thực hiện các bước kiểm tra cần thiết để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như một phần trong quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

2.7. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập một số loại dữ liệu cá nhân nhất định nếu bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc theo quy định khác theo Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số tính năng hoặc chức năng nhất định trên Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Nền tảng.

2.8. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý, giấy phép và sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ. , sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách quyền riêng tư này.

2.9. Nếu bạn đăng ký trở thành người dùng trên Nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc liên kết tài khoản người dùng papmall® với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội papmall® khác, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội của bạn theo chính sách của nhà cung cấp và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

3. Sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Mục đích sử dụng

3.1. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích nhất định như sau:

(a) Trường hợp bạn là người mua:

(i) Xử lý đơn đặt hàng của bạn cho các sản phẩm (cho dù được bán bởi chúng tôi hay người bán bên thứ ba)

 • Để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua Nền tảng;
 • Để phân phối các sản phẩm bạn đã mua thông qua Nền tảng. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (ví dụ: đối tác hậu cần của chúng tôi) hoặc cơ quan quản lý có liên quan (ví dụ: hải quan) để giao sản phẩm cho bạn;
 • Để cập nhật cho bạn về việc giao sản phẩm;
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của bạn; Và
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán ngoại tuyến, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán liên quan đến bạn và/hoặc Dịch vụ mà bạn sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, sẽ được chuyển cho các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi.

(ii) Cung cấp dịch vụ

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Nền tảng;
 • Để quản lý tài khoản của bạn (nếu có) với chúng tôi;
 • Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn trên Nền tảng (kể cả trên mọi bài đánh giá bạn có thể đăng);
 • Để trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, dù trực tiếp hay thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi;
 • Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền tảng liên quan đến các chiến dịch hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;
 • Để cho phép những người dùng khác nhận dạng bạn (thông qua “Tìm bạn bè của tôi” hoặc bất kỳ chức năng tương tự nào khác) với tư cách là người dùng Dịch vụ, cho phép bạn tìm những người dùng khác và kết nối với họ trên Nền tảng và để hỗ trợ chức năng giao tiếp xã hội của Dịch vụ (nếu có);
 • Để đánh giá đơn đăng ký vay vốn của bạn và/hoặc thực hiện đánh giá rủi ro tín dụng liên quan đến đơn đăng ký dịch vụ tài chính (nếu có); Và
 • Để tạo điều kiện tích hợp các chương trình thành viên khách hàng thân thiết của bên thứ ba (bao gồm cả những chương trình được người bán hoặc thương hiệu hỗ trợ) với Nền tảng của chúng tôi.

(iii) Tiếp thị và quảng cáo

 • Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc thông tin bạn đã yêu cầu từ chúng tôi (miễn là bạn đã chọn nhận thông tin đó);
 • Thỉnh thoảng gửi cho bạn thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của người bán bên thứ ba hoặc của chúng tôi trên Nền tảng của chúng tôi (miễn là bạn đã chọn nhận thông tin đó);
 • Để giúp chúng tôi tiến hành tiếp thị và quảng cáo; Và
 • Để quảng bá Dịch vụ và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như nội dung do người dùng tạo (bao gồm nội dung video) mà bạn có thể chọn tải lên hoặc phát trên Nền tảng của chúng tôi và sẽ có thể truy cập được trên Internet và có thể được công chúng chia sẻ ( phần sau không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi), như một phần trong chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi để quảng bá Nền tảng.

(iv) Mục đích pháp lý và hoạt động

 • Để xác định danh tính của bạn liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;
 • Để so sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba nhằm đảm bảo thông tin là chính xác;
 • Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên Nền tảng;
 • Để tạo ra số liệu thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo và/hoặc lưu trữ hồ sơ nội bộ và theo luật định;
 • Để lưu trữ, lưu trữ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra mọi hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ đối với Điều khoản dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư, gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hoặc hành vi sai trái của chúng tôi, cho dù liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • Để thực hiện kiểm tra thẩm định;
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định (bao gồm, nếu có, hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn), bao gồm mọi yêu cầu thực thi pháp luật, liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng nào hoặc nếu chúng tôi thấy cần thiết; Và
 • Khi cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn.

(v) Phân tích, nghiên cứu, kinh doanh và phát triển

 • Để hiểu trải nghiệm người dùng của bạn với Dịch vụ và Nền tảng;
 • Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang trên Nền tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
 • Để xác định khách truy cập trên Nền tảng;
 • Để tiến hành khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng;
 • Để cải thiện công nghệ hiện tại của chúng tôi (ví dụ: công nghệ nhận dạng giọng nói, v.v.) thông qua học máy hoặc các phương tiện khác;
 • Để rút ra thêm các thuộc tính liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp (cho dù là cho chúng tôi hay bên thứ ba), nhằm cung cấp cho bạn thông tin có mục tiêu và/hoặc có liên quan hơn;
 • Tiến hành phân tích, thử nghiệm và nghiên cứu dữ liệu, theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Để phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; Và
 • Để biết người mua của chúng tôi tốt hơn.

(vi) Khác

 • Bất kỳ mục đích nào khác đã được bạn đồng ý; Và
 • Để tiến hành các quy trình ra quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào ở trên.

(b) Trường hợp bạn là người bán:

(i) Cung cấp dịch vụ

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Nền tảng;
 • Để vận chuyển hoặc giao các sản phẩm bạn đã liệt kê hoặc bán thông qua Nền tảng. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (ví dụ: đối tác hậu cần của chúng tôi) hoặc cơ quan quản lý có liên quan (ví dụ: hải quan) để thực hiện vận chuyển hoặc giao các sản phẩm do bạn liệt kê hoặc bán;
 • Để trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, dù trực tiếp hay thông qua đại lý dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi;
 • Để xác minh tài liệu của bạn đã gửi cho chúng tôi, hãy tạo điều kiện thuận lợi cho bạn tham gia với chúng tôi với tư cách là người bán trên Nền tảng, bao gồm cả việc thử nghiệm các công nghệ để hỗ trợ việc tham gia nhanh hơn và hiệu quả hơn;
 • Để quản lý tài khoản của bạn (nếu có) với chúng tôi;
 • Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn trên Nền tảng;
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán ngoại tuyến, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán liên quan đến bạn và/hoặc Dịch vụ mà bạn sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, sẽ được chuyển cho các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi;
 • Để đánh giá đơn đăng ký vay vốn của bạn và/hoặc thực hiện đánh giá rủi ro tín dụng liên quan đến đơn đăng ký tài trợ cho người bán của bạn (nếu có);
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hậu cần phụ trợ để bảo vệ bạn khỏi rủi ro giao hàng không thành công hoặc khách hàng trả lại; Và
 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả lại sản phẩm cho bạn (có thể thông qua đối tác hậu cần của chúng tôi).

(ii) Tiếp thị và quảng cáo

 • Thỉnh thoảng gửi cho bạn tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của người bán bên thứ ba hoặc của chúng tôi trên Nền tảng của chúng tôi (miễn là bạn đã chọn nhận thông tin đó); Và
 • Để giúp chúng tôi tiến hành tiếp thị và quảng cáo.

(iii) Mục đích pháp lý và hoạt động

 • Để tạo ra số liệu thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo và/hoặc lưu trữ hồ sơ nội bộ và theo luật định;
 • Để lưu trữ, lưu trữ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra mọi hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ đối với Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư, gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hoặc hành vi sai trái của chúng tôi, cho dù liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định (bao gồm, nếu có, hiển thị tên, thông tin liên hệ và thông tin chi tiết về công ty của bạn), bao gồm mọi yêu cầu thực thi pháp luật, liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng nào hoặc theo cách khác mà chúng tôi cho là cần thiết;
 • Khi cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn;
 • Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên Nền tảng;
 • Để so sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba nhằm đảm bảo thông tin là chính xác;
 • Để xác định danh tính của bạn liên quan đến mục đích phát hiện gian lận; Và
 • Để tạo điều kiện gỡ bỏ các mặt hàng bị cấm và bị kiểm soát khỏi Nền tảng của chúng tôi.

(iv) Phân tích, nghiên cứu, kinh doanh và phát triển

 • Để kiểm tra việc tải xuống dữ liệu từ Nền tảng;
 • Để hiểu trải nghiệm người dùng với Dịch vụ và Nền tảng;
 • Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang trên Nền tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
 • Để tiến hành khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng để cải thiện công nghệ hiện tại của chúng tôi (ví dụ: công nghệ nhận dạng giọng nói, v.v.) thông qua học máy hoặc các phương tiện khác;
 • Để rút ra thêm các thuộc tính liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp (cho dù là cho chúng tôi hay bên thứ ba), nhằm cung cấp cho bạn thông tin có mục tiêu và/hoặc có liên quan hơn;
 • Tiến hành phân tích, thử nghiệm và nghiên cứu dữ liệu, theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Để phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; Và
 • Để biết người bán của chúng tôi tốt hơn.

(v) Khác

 • Bất kỳ mục đích nào khác đã được bạn đồng ý; Và
 • Để tiến hành các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào trong số này.

Chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho ai

3.2. Chúng tôi có thể chia sẻ (hoặc cho phép chia sẻ) dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi vì các mục đích nêu trên. Các bên thứ ba và chi nhánh này, có thể nằm trong hoặc ngoài khu vực tài phán của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Các nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và đối tác) trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, hậu cần và vận chuyển, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường hoặc người tiêu dùng, khảo sát, truyền thông xã hội, dịch vụ khách hàng, dịch vụ lắp đặt, công nghệ thông tin và lưu trữ trang web;

(ii) Các nhà cung cấp dịch vụ của họ và các công ty liên quan; Và

(iii) Những người dùng khác của Nền tảng hoặc Dịch vụ.

3.3. Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho họ, chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ. dữ liệu là cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên.

3.4. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến mọi giao dịch mua, sáp nhập hoặc mua lại bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi được đề xuất, miễn là chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Truyền dữ liệu quốc tế

3.5. Chúng tôi có thể chuyển hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi quyền hạn của bạn cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chuyển hoặc cho phép bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được chuyển ra ngoài khu vực pháp lý đó trừ khi việc chuyển đó tuân thủ luật hiện hành.

Dịch vụ của bên thứ ba

3.6. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc các chi nhánh của chúng tôi (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) để họ cung cấp dịch vụ cho bạn ngoài những dịch vụ liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn chấp nhận và sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc chi nhánh của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản và điều kiện có thể được thỏa thuận giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc chi nhánh của chúng tôi. Khi bạn chấp nhận việc cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc chi nhánh của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu của bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn và bất kỳ dữ liệu nào được chúng tôi tiết lộ cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc chi nhánh đó) sẽ phải tuân theo chính sách quyền riêng tư hiện hành của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc chi nhánh của chúng tôi, họ sẽ là người kiểm soát dữ liệu đó. Bạn đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn chấp nhận hoặc sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc chi nhánh của chúng tôi sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách quyền riêng tư hiện hành.

4. Rút lại sự đồng ý tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân

4.1. Bạn có thể thông báo việc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới, tuân theo các điều kiện và/hoặc giới hạn do luật pháp hoặc quy định hiện hành áp đặt.

4.2. Xin lưu ý rằng nếu bạn thông báo việc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và cách thức như đã nêu ở trên hoặc thực hiện các quyền khác của bạn theo luật hiện hành của địa phương, chúng tôi có thể không ở vị trí tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào chúng tôi có với bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp như vậy.

Thông tin quảng bá sản phẩm

4.3. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào trong cài đặt ứng dụng di động của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi.

5. Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn

5.1. Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ để bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng và để chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ, sai lệch hoặc đã lỗi thời.

5.2. Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của bạn trên Nền tảng.

5.3. Chúng tôi thực hiện các bước để chia sẻ thông tin cập nhật về dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

6. Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn

6.1. Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập hoặc hỏi về cách chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cài đặt thông tin tài khoản cá nhân trên Nền tảng của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ dưới đây. Bạn cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập theo cách tương tự. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu chỉnh sửa đó nếu thấy khó chịu hoặc không hợp lý.

6.2. Khi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, chúng tôi có quyền tính phí hành chính hợp lý để truy xuất hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

7. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

7.1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, thải bỏ, mất mát, lạm dụng, sửa đổi hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như:

(a) Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân cần quyền truy cập;

(b) Bảo trì sản phẩm công nghệ nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép vào máy tính;

(c) Sử dụng công nghệ mã hóa SSL (lớp cổng bảo mật) 128 bit khi xử lý chi tiết tài chính của bạn; và/hoặc

(d) thực hiện các biện pháp an ninh khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

7.2. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù vấn đề bảo mật không thể được đảm bảo nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ tính bảo mật cho thông tin của bạn và liên tục xem xét cũng như tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của mình.

8. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

8.1. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép hoặc khi phù hợp với các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.

8.2. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn ngay khi có lý khi cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn phù hợp nữa. còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

9. Trẻ vị thành niên

9.1. papmall® không bán sản phẩm cho trẻ vị thành niên (điều này được xác định dựa trên luật hiện hành) và cũng không có ý định cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào hoặc việc sử dụng Nền tảng cho trẻ vị thành niên. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến trẻ vị thành niên.

9.2. Bằng cách này, bạn xác nhận và đảm bảo rằng bạn trên độ tuổi thiểu số và bạn có khả năng hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng Nền tảng của chúng tôi khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

9.3. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc của bạn gửi dữ liệu cá nhân cho papmall®. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân đó của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho papmall®, bạn đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên, đồng thời chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này cũng như chịu trách nhiệm về hành động của trẻ vị thành niên.

9.4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ trên Nền tảng của chính bạn, những người dùng thay mặt bạn hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định sáng suốt của riêng mình về việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng Dịch vụ trên Nền tảng.

10. Thu thập dữ liệu máy tính

10.1. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Nền tảng.

10.2. Khi bạn truy cập Nền tảng thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối Internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu sử dụng được nêu trong Phần 2 ở trên .

10.3. Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web cũng như các dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp, cũng như giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích của bạn nhanh hơn. Dữ liệu cũng được thu thập để giúp Dịch vụ và Nền tảng thuận tiện và hữu ích hơn cho bạn, đồng thời cung cấp quảng cáo phù hợp hơn liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và tính năng trên thị trường cho bạn.

10.4. Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc xem tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận dạng một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Đèn hiệu web là các hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi đếm số người dùng đã xem các trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn sở thích và mối quan tâm của bạn

10.5. Bạn có thể quản lý và xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Tuy nhiên, cần có một số cookie nhất định để kích hoạt chức năng cốt lõi (chẳng hạn như thêm mặt hàng vào giỏ hàng của bạn), vì vậy xin lưu ý rằng việc thay đổi và xóa cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng có sẵn trên Nền tảng hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

11. Trang web của bên thứ ba

11.1. Nền tảng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên khác điều hành, chẳng hạn như các chi nhánh kinh doanh, người bán hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của các trang web do các bên khác này điều hành. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ bạn.

12. Thắc mắc, Phản hồi, Quan ngại, Đề xuất hoặc Khiếu nại

12.1 nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ trò chuyện trực tuyến hoặc như sau:

PAPMALL VIET NAM CO., LTD

Giỏ hàng
Đăng nhập

Chưa có tài khoản

Trang chủ
0 Yêu thích
0 items Cart
Menu